Human Capital Agenda

Weet u waar uw personeelsleden over 5 jaar willen staan?

Lees verder...

Parkmanagement Drenthe

In Drenthe zijn vijf parkmanagementorganisaties (PMO’s) actief. Het betreft organisaties in Assen, Coevorden, Emmen, Meppel en Noordenveld.
Vanuit de bestaande overlegstructuur hebben de organisaties verdere samenwerking gezocht maar het lokale karakter van parkmanagement blijft herkenbaar. Het succes van parkmanagement wordt daardoor bepaald.
Provincie Drenthe logo

 

Speerpunten van de samenwerking

1. Kennisuitwisseling
Door kennis te delen en van elkaar te leren worden de lokale PMO’s versterkt en verder geprofessionaliseerd. Denk hierbij aan cameratoezicht, inkoop, samenwerking gemeente. Ook de continuïteit wordt bevorderd.

2. Samen optrekken bij business development
Door samen projecten op te pakken bijvoorbeeld op gebied van innovatie of duurzame energie, kunnen de PMO’s efficiënter met tijd en middelen omgaan.

3. Gezamenlijke PR
Via de gezamenlijke website is informatie en nieuws makkelijker toegankelijk. Daarnaast heeft de website een doorverwijsfunctie.

4. Verbreding Parkmanagement Drenthe
Samen willen wij ons sterk maken voor de ontwikkeling en invoering van parkmanagement in die Drentse gemeenten waar (nog) geen parkmanagement operationeel is.

  • PMO Coevorden 420 352
  • PMO Emmen 350 480
  • PMO Assen 100 255
  • PMO Noordenveld 0 166
  • PMO Meppel 395 10
  • PMO Hoogeveen 340 200
Extranet inlog