Human Capital Agenda

Weet u waar uw personeelsleden over 5 jaar willen staan?

Lees verder...

Over PMO Drenthe

Stichting Back-Office Parkmanagement Drenthe
Kortweg: Parkmanagement Drenthe

Ontstaan
Al sinds jaren voeren de parkmanagers van de (7) Parkmanagement organisaties (PMO) in Drenthe structureel overleg in het Platform Parkmanagement Drenthe. De provincie Drenthe ondersteunt en faciliteert dit platform. Belangrijke onderwerpen van overleg zijn en waren: de toekomst en verdere professionalisering van het parkmanagement, en mogelijkheden om elkaar te versterken.

Doel Parkmanagement Drenthe
Vanuit de wens om deze unieke samenwerking te formaliseren is begin 2012 de Stichting Back-Office Parkmanagement Drenthe opgericht.
Een stichting die een tweeledig doel heeft. Enerzijds het versterken, professionaliseren en bevorderen van de continuïteit van de lokale PMO’s, anderzijds het uitbreiden van het aantal PMO’s in de provincie Drenthe.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
De lokale PMO’s zijn nadrukkelijk van mening dat het succes van parkmanagement wordt bepaald door de mate waarin dit lokaal verankerd is. Elke vorm van provinciale samenwerking wordt daarom beoordeeld op het effect voor de lokale herkenbaarheid van parkmanagement.
De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vastgesteld:
1) Handhaving van de lokale herkenbaarheid van parkmanagement
2) De activiteiten moeten leiden tot versterking van de lokale economische structuur
3) Gemeenschappelijkheid in functies en activiteiten wordt zoveel mogelijk geregeld in een gemeenschappelijk organisatorisch verband (mensen en middelen)
4) De wijze van samenwerken moet de continuïteit waarborgen van de lokale PMO’s en de lokale parkmanager ondersteunen.

Organisatiestructuur
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd uit bestuurders van de lokale PMO’s.

Aanbod van diensten
1) Verbreding Parkmanagement Drenthe
De stichting levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en invoering van parkmanagement in die Drentse gemeenten waar (nog) geen parkmanagement operationeel is.
2) Kennisuitwisseling
Ter versterking, verder professionaliseren en bevorderen van de continuïteit van de deelnemende PMO’s.
3) Business development (o.a. rondom innovatie en duurzame energie)
Optreden als sparringpartner (beleidsmatig) van provincie of gemeente waar het gaat om vestigingsbeleid, revitalisering, uitbreiding van nieuwe bedrijfsterreinen, duurzaamheid, innovatie, werkgelegenheid en duurzame energie in Drenthe.
Het ontwikkelen van nieuwe diensten op verzoek van lokale PMO’s.
4) Dienstverlening lokale PMO’s
Een kenniscentrum bieden op het gebied van parkmanagement en alles wat daar
mee samenhangt.

Voor wie?
De klanten van Parkmanagement Drenthe zijn;
- lokale PMO’s in de provincie Drenthe
- gemeenten binnen de provincie Drenthe
- bedrijventerreinen binnen de provincie Drenthe

Extranet inlog